Za pośrednictwem ankiety KRN.pl sprawdziliśmy, w jaki sposób mieszkańcy Polski zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe. Aż 75,5 proc. ankietowanych przyznało, że mieszka w lokalach, które są ich własnością. Pozostałe 24,5 proc. respondentów to osoby wynajmujące mieszkania. Wyniki ankiety zdają się potwierdzać, że najem nadal postrzegany jest w Polsce jako rozwiązanie tymczasowe, związane z okresem studiów, początkami kariery zawodowej czy gromadzeniem oszczędności na wkład własny wymagany przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego. Warto przywołać w tym miejscu również dane Eurostatu, z których wynika, że udział najmu rynkowego w Polsce wynosi ok. 4 proc., podczas gdy średnia dla Europy kształtuje się na poziomie ok. 17 proc. Na korzyść inwestycji deweloperskich przemawia fakt, że miesięczne koszty wynajmu mieszkania w polskich warunkach są porównywalne do przeciętnej raty kredytu. W związku z tym wielu nabywców woli przeznaczyć tę kwotę na opłaty za nieruchomość, która docelowo stanie się ich własnością, a nie zasilać konta prywatnych najemców. Powszechne przekonanie o tym, że w długoletniej perspektywie zakup mieszkania jest bardziej opłacalny niż wynajem, nie jest jedynym decydującym o stosunkowo niedużej popularności rynku najmu. Biorąc pod uwagę wyłącznie czynniki ekonomiczne, prawdopodobnie okaże się, że po kilku latach od zaciągnięcia kredytu pojawi się pierwszy kryzys związany z regulowaniem rat, który może skutkować utratą nieruchomości. Tego rodzaju obciążenia nie dotyczą osób korzystających z oferty najmu, która pozwala im również na większą mobilność. Na decyzje zakupowe wpływają natomiast również czynniki socjologiczne i psychologiczne. W polskim społeczeństwie wyraźnie zarysowuje się przekonanie, że zakup mieszkania jest znakiem dorosłości, samodzielności oraz odpowiedzialnego planowania przyszłości dla siebie i swojej rodziny. Z silną potrzebą własności łączy się myśl o bezpiecznej formie lokowania kapitału i gromadzeniu majątku dla swoich najbliższych. Jednym z pomysłów na poprawę sytuacji na rynku najmu jest inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Mieszkań na Wynajem. W najbliższym czasie ruszy również nabór wniosków o udział w nowym rządowym programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego.

Źródło: KRN.pl