Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jak RODO) informujemy Państwa:

Administratorem Państwa danych osobowych jest LuxHome Group Gabriela Gębala, Golikówka 103, 30-723 Kraków, NIP: 6762463380, tel.: 608460255, @.:gabriela@lux-home.com.pl

Posiadamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją Pani/Pana zapytania dotyczącego obszaru naszej działalności (np. zapytanie o nieruchomość), za pośrednictwem poczty elektronicznej, portalu branżowego z ogłoszeniami (np. otodom.pl / morizon.pl), naszej strony internetowej, telefonu lub osobistego kontaktu.

Państwa dane osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy będą udostępniane stronom transakcji zawieranych za pośrednictwem Przedsiębiorcy, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, które zapewniają usługi płatnicze, konsultingowe (np. doradztwo finansowe i kredytowe świadczone przez zewnętrzną firmę), naszym partnerom biznesowym i reklamowym.

Państwa dane osobowe będę przechowywane w celach marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Podanie przez Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Wymagamy podania następujących danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, obywatelstwo, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjny;

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów pośrednictwa i zarządzania, usług realizowanych przez LuxHome Group. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest ich niezbędność w celu realizacji w/w umów. 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umów, 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń, 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług za pośrednictwem LuxHome Group 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.